Salon Anna
ul. Kunickiego 242
20-444 Lublin

Telefon
81/743 83 48
606 118 668
Salon czynny
pon-pt

9 - 19

sob
8 - 14
Makijaż PERMANENTNYMakijaż permanentny jest jedn� z najszybciej rozwijaj�cych się dziedzin bran�y kosmetycznej. Technika Makijażu polega na wprowadzeniu hypoalergicznych barwnik�w do zewn�trznych warstw skóry.
Makijaż permanentny ma szerok� gam� zastosowa�:
-podkre�lenie konturu ust
-pełny kolor ust
-podkre�lenie brwi
-kreski na powiekach górnych
-kreski na powiekach dolnych
-zabiegi medyczne (tuszowanie blizn i przebarwie�)
Efekt widoczny jest przez kilka lat ( do 5 ). Zapewniamy najwy�szł jako�� popart� certyfikatami ISO9001 oraz ISO13485 (Europejski standard medyczny). Zabieg wykonujemy opatentowanym zintegrowanym systemem ig�y z nasadk� (kartrid�), kt�ry zapewnia zachowanie najwy�szych standard�w bezpiecze�stwa i higieny. Jednorazowe kartridże pakowane są w sterylnym opakowaniu, ka�dy posiada numer seryjny. Kartrid� zawiera zbiorniczek na pigment, zapobiega rozlewaniu się pigmentu. Kszta�t ig�y został zaprojektowany w taki sposąb, aby uzyska� jak najwy�szł precyzj� w umieszczaniu barwnika w skórze, przy jak najmniejszym podra�nieniu.
Urzłdzenie do Makijażu permanentnego wyposa�one jest w mikroprocesor zapewniaj�c tym niezmienn� człstotliwo�� pracy ig�y, pomimo zr�nicowanej struktury skóry. W tradycyjnych urzłdzeniach człstotliwo�� pracy ig�y spada, kiedy napotyka ona na skór� stawiaj�c� silniejszy op�r (efektem tego są przerywane linie i kr�tka trwa�o�� koloru).
R�wnomierne rozłożenie koloru oraz zachowanie ci�g�o�ci linii, eliminuje konieczno�� wykonywania powt�rnego zabiegu. Nawet pigmentacja cienkiej linii wok� ust nie wymaga korekty.
Makijaż permanentny jest tworzony dla klientów w ka�dym wieku, ale przede wszystkim stanowi rozwi�zanie dla osąb dojrza�ych, kt�re chc� poprawi� sw�j wygl�d poprzez nadanie wyrazisto�ci i regularno�ci rysom i optyczne odm�odzenie.
Co odm�adza w Makijażu permanentnym:
-brwi z lekko uniesionym �ukiem o odpowiednim nie za ciemnym kolorze
-brwi lekkie, kobiece z perfekcyjnie wyrysowanymi w�oskami
-rozja�nienie pod �ukiem brwiowym
-kontur ust z plastycznym cieniowaniem
-delikatne obrysowanie ust
-kreska z uniesion� ko�c�wk� poza okiem
-kreski dopracowane i niezbyt cienkie
-rozja�nienie wewn�trznej linii oka na dole
Makijaż permanentny gwarantuje wygod�, dobry wygl�d, oszczłdno�� czasu i dobre samopoczucie w ka�dej sytuacji, zawsze wygl�da �wie�o i dobrze. Sprawdza się na wakacjach, w basenie, na sięowni, aerobiku, jak również na codzie� w pracy. Zabieg poprzedza konsultacja pacjentki z linergistk� (kosmetyczk� dyplomowan�, przeszkolon� w zakresie Makijażu pernamentnego.
Projektowanie stron internetowych Lublin